Drone

Bruk av dronefotografering og dronefilming har i løpet av de siste årene økt betraktelig. Våre sertifiserte fotografer sørger for å dekke det du skulle ha behov for fra luften.

Kontakt oss Les mer

Våre fotografer er oppdatert med lovverket og er sertifiserte piloter hos Luftfartstilsynet.

Eiendomsfoto

Selge bolig? Vis fram beliggenheten på en profesjonell måte! Med dronefoto får du fram vinkler du ellers ikke ville fått med kun bakkefoto. Ta kontakt med en av våre sertifiserte fotografer!

Tomtefoto med skravering

Selge tomt? Vis den fram skikkelig! Med dronefoto og skravering viser du fram tomten på en måte som får fram alle muligheter ved tomten.

Dronefilm

Dronefilm er en enkel måte å vise fram området din bolig befinner seg i. Vi tilbyr profesjonelle videoer, med mulighet for å skravere tomteareal på filmen.

Kontakt oss